HÍREK, újdonságok
[eseménynaptár]
Autóklíma FÓRUM
mindenre válaszolunk
Alkatrész WEBÁRUHÁZ
[24 órában nyitva]
BUDAPESTI
szervizek, üzletek
VIDÉKI
szervizek, üzletek
Média ajánlatunk
hirdessen nálunk!
A Kiotói Jegyzőkönyv alapján az Európai Unió elkötelezte magát az üvegházhatású gázkibocsátás 1990. évi szintjéhez viszonyított 8%os csökkentésére a 20082012 közötti időszakban. A Kiotói Jegyzőkönyv a következő fő üvegházhatású gázokra vonatkozik: széndioxid (CO2), metán (CH4), dinitrogénoxid (N2O) és a fluortartalmú gázok, ún. „Fgázok” három csoportja: hidrofluorokarbonok (HFC), perfluorokarbonok (PFC) és a kénhexafluorid (SF6). Az Európai Uniónak a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti klímaváltozási célkitűzései és kötelezettségei teljesítése érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17án elfogadta a 842/2006/EK rendeletet az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról (Fgáz rendelet). Ez a rendelet, amely 2007. július 4. napján lépett hatályba1, speciális követelményeket fogalmaz meg az Fgázok teljes életciklusának különböző szakaszaira vonatkozóan, gyártásuktól létezésük végéig. Ennek megfelelően, a rendelet az Fgázok életciklusa során különféle szereplőket érint, beleértve az Fgázok gyártóit, importőreit és exportőreit, bizonyos Fgázt tartalmazó termékek és berendezések gyártóit és importőreit, valamint a berendezések üzemeltetőit.

107/2007. (V. 9.) Korm. rendelet az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: 1. § Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) rendelkezéseinek megsértése esetén a 3. §-ban meghatározott hatóság fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságot szabhat ki.
2. § (1) A bírság összege az EK rendelet
a) tározásról szóló 3. cikkének szivárgásellenırzésre vonatkozó (2) bekezdésében foglaltak megszegése esetén az érintett berendezésben vagy rendszerben tárolt fluortartalmú üvegházhatású gáz névleges töltet tömegének minden kilogrammja után 2000 forint, de legalább 50 000 forint, b) tározásról szóló 3. cikkének szivárgásészlelı rendszerek beszerelésére vonatkozó (3) bekezdésében foglaltak megszegése esetén 200 000 forint, c) tározásról szóló 3. cikkének nyilvántartás vezetésére vonatkozó (6) bekezdésében foglaltak megszegése esetén 100 000 forint, visszanyerésrıl szóló 4. cikkének (1)-(3) bekezdésében foglaltak megszegése esetén az érintett berendezésben, rendszerben vagy nagyfeszültségő kapcsolószerkezetben tárolt fluortartalmú üvegházhatású gáz névleges töltet tömegének minden kilogrammja után 2000 forint, de legalább 50 000 forint,
e) képzésről és képesítésről szóló 5. cikkének képzett személyzetre vonatkozó (3)-(4) bekezdésében foglaltak megszegése esetén 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed, f) jelentéstételi kötelezettségrıl szóló 6. cikkében foglaltak megszegése esetén 100 000 forint,
g) címkézésrıl szóló 7. cikkében foglaltak megszegése esetén berendezésként és tartályonként 50 000 forint, h) felhasználás ellenırzésérıl szóló 8. cikkében foglaltak megszegése esetén a felhasznált fluortartalmú üvegházhatású gáz tömegének minden kilogrammja után 2000 forint, de legalább 100 000 forint, i) forgalomba hozatalról szóló 9. cikke (1) bekezdésében foglaltak megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed. (2) A bírság összegének megállapításánál a bírságot kiszabó hatóság mérlegeli az (1) bekezdés e) pontja esetében a nem szakszerő tevékenység veszélyességét a környezetre, az i) pont esetében a termékekben és berendezésekben tárolt fluortartalmú üvegházhatású gáz veszélyességét a környezetre.
3. § (1) A bírság kiszabására - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség jogosult. Az egyes üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységek ésalkalmazások ellen ırzését a bírság kiszabására jogosult hatóság végzi el.
(3) A 2. § (1) bekezdésének g) és i) pontjában foglaltak esetén az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelıség jogosulteljárni. Amennyiben az érintett alkalmazás tűzvédelmi rendszer, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult az eljárásra.
(4) A Magyar Honvédség létesítményei tekintetében a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellen
ırzési és Hatósági Hivatala jogosult eljárni. (2) A bírság kiszabásáról szóló határozatban rendelkezni kell arról a számlaszámról is, amelyre a bírságot meg kell fizetni. (3) A bírságot kiszabó hatóság a bírságolással egyidejőleg kötelezi a 2. § szerinti jogszabálysértıt, hogy ajogszabályban foglaltaknak 30 napon belül tegyen eleget. A kötelezettség teljesítésérıl írásban értesíteni kell a hatóságot. (4) Amennyiben a jogszabálysértı 30 napon belül nem tesz eleget a bírságot megállapító határozat jogszabályok betartására vonatkozó rendelkezésének, ismételt bírságnak van helye. 5. § Az EK rendeletben elıírt kötelezettségek elmulasztásának a környezetre gyakorolt veszélyességét mérlegelve a bírságot kiszabó hatóság kezdeményezheti az engedélyezı hatóságnál a tevékenység folytatásának beszüntetését. 6. § Az EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésében meghatározott jelentéstételt a környezetvédelemért felelős miniszter teljesíti. 7. § (1) Ez a rendelet 2007. július 4-én lép hatályba. (2) Ez a rendelet az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3., 6. és 13. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.


Az alábbi helyszínen végzünk mobil autóklíma töltést Budapesten területén.

 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés Budapesten
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 1. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 2. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 3. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 4. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 5. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 6. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 7. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 8. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 9. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 10. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 11. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 12. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 13. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 14. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 15. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 16. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 17. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 18. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 19. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 20. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 21. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 22. kerület
 • mobil (helyszíni)autóklíma töltés 23. kerület

Az alábbi helyszínen végzünk mobil autóklíma töltést Pest megyében.

 • Budakeszi mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Csömör mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Tinnye mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Máriahalom mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Pilisszántó mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Pilisvörösvár mobil(helyszíni) autóklíma töltés
 • Pilisszentiván mobil autóklíma töltés
 • Solymár mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Perbál mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Csobánka mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Pomáz mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Szentendre mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Budakalász mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Pilisborosjenő mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Üröm mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Nagykovácsi mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Budajenő mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Telki mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Pilisjászfalu mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Páty mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Biatorbágy mobil autóklíma töltés
 • Törökbálint mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Budaörs mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Diósd mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Érd mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Tárnok mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Halásztelek (helyszíni)mobil autóklíma töltés
 • Szigetszentmiklós (helyszíni)mobil autóklíma töltés
 • Dunaharaszti mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Taksony mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Gyál mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Üllő mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Monor mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Vecsés mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Maglód mobil(helyszíni) autóklíma töltés
 • Ecser mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Gyömrő mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Mende mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Sülysáp (helyszíni)autóklíma töltés
 • Pécel mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Nagytarcsa mobil(helyszíni) autóklíma töltés
 • Isaszeg mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Kerepes mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Kistarcsa mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Piliscsaba mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Gödöllő mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Mogyoród mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Fót mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Dunakeszi mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Csomád mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Szada mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Veresegyház mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Erdőkertes mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Göd mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Sződliget mobil (helyszíni)autóklíma töltés
 • Vác mobil (helyszíni)autóklíma töltés